Chính sách quản lý thu tiền

Các đơn vị đào tạo thường gặp khó khăn trong quá trình quản lý các học viên đang theo học và có phát sinh 1 số vấn đề cần phải xử lý ngay lập tức như: Chuyển lớp, chuyển gói học, chuyển trung tâm/chi nhánh, chuyển nhượng học phí giữa các học viên, hoàn tiền,… Chính sách quản lý thu tiền bao gồm việc tạo, lưu trữ và xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình học của học viên, dữ liệu liên tục được cập nhật và xử lý kịp thời. Từ đó, hỗ trợ đơn vị linh hoạt xử lý và mang lại trải nghiệm học tốt nhất cho học viên.

TRẢI NGHIỆM NGAY!

Tính năng Chính sách quản lý thu tiền

  • Cho phép chuyển gói học (Moving Class)

  • Cho phép chuyển trung tâm/ chi nhánh (Moving Center)

  • Cho phép chuyển nhượng học phí giữa học viên (Transfer Fee)

  • Ghi nhận hoàn tiền (Refund)

  • Cho phép học viên chuyển gói học, đóng phí bổ sung cho gói mới hoặc qui đổi bằng gói mới.

  • Cho phép chuyển nhượng tiền giữa học viên (cùng hoặc khác trung tâm).

  • Cho phép chuyển trung tâm/khu vực.

  • Ghi nhận hoàn tiền, xuất phiếu Refund.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY