Quản lý chương trình học (Kind Of Course)

Các chương trình học thường được các đơn vị thiết kế đặc biệt phục vụ cho từng nhóm đối tượng, từng khu vực và có từng yêu cầu khác nhau. Quản lý chương trình học bao gồm tạo, lưu trữ và phân loại các chương trình học; sắp xếp các lớp phù hợp với chương trình học. Từ đó, hỗ trợ đơn vị linh hoạt xử lý trong việc sắp xếp chương trình học, lớp học, quản lý và nâng cao các chương trình học, phù hợp với học viên.

TRẢI NGHIỆM NGAY!

Tính năng Quản lý chương trình học (Kind Of Course)

  • Danh mục khóa học, chương trình học

  • Giáo án theo từng buổi học (Syllabus)

  • Định nghĩa cấu trúc Bảng điểm theo chương trình học

  • Cho phép cấu hình số giờ/lớp và quản lý Upgrade lớp

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY