Báo cáo hiệu quả email marketing

Đo lường hiệu suất của các chiến dịch Email marketing, thông qua những thông số báo cáo của email marketing giúp đơn vị dễ dàng quản lý, hỗ trợ chỉnh sửa và ra quyết định ở các chiến dịch sau.

TRẢI NGHIỆM NGAY!

Tính năng báo cáo hiệu quả email marketing

  • Số lượng email gửi tối đa / tháng

  • Thời gian gửi email (hàng loạt) /  ngày

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY