Quản lý Học viên tiềm năng (Leads)

Học viên tiềm năng là những học viên phù hợp và có khả năng cao trở thành học viên/khách hàng chính thức mang lại giá trị cho đơn vị. Quản lý học viên tiềm năng bao gồm việc lưu trữ hồ sơ thông tin, quản lý tiến trình tư vấn/bán hàng, đánh giá mức độ tiềm năng, thấu hiểu chân dung khách hàng để từ đó hỗ trợ ra quyết định/bán hàng hiệu quả.

TRẢI NGHIỆM NGAY!

Tính năng Quản lý Học viên tiềm năng (Leads)

  • Xem 360˚ về thông tin học viên tiềm năng: Theo dõi quá trình, lịch sử chăm sóc của các Sales, trạng thái của các học viên tiềm năng và chuyển tự động thông tin sang học viên chính thức và người liên hệ khi đăng ký khóa học.

  • Nguồn học viên tiềm năng, các chiến dịch email marketing, đánh giá mức độ tiềm năng của học viên.

  • Cảnh báo trùng dữ liệu khi nhập liệu đầu vào.

  • Phân bổ cho người phụ trách chăm sóc

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY