Quản lý phiếu thu/ hóa đơn

Mỗi giao dịch giữa đơn vị của bạn và học viên/khách hàng đều là những thông tin quan trọng, phiếu thu/hóa đơn hỗ trợ lưu các thông tin giao dịch. Quản lý phiếu thu/hóa đơn bao gồm lưu trữ, phân loại và liên kết thông tin với các học viên. Từ đó, giúp bộ phận kế toán quản lý và cập nhật thông tin kịp thời, hỗ trợ nhắc nhở, thống kê và xử lý các vấn đề liên quan đến học phí.

TRẢI NGHIỆM NGAY!

Tính năng Quản lý phiếu thu/ hóa đơn

  • Quản lý phiếu thu/hóa đơn.

  • Xuất file in phiếu thu/hóa đơn/Phiếu nhắc nhở đóng tiền (Excel, Pdf).

  • Quản lý thanh toán nhiều lần (có nhắc nhở thanh toán trễ hạn).

  • Xuất hóa đơn VAT và tích hợp Hóa đơn Điện tử (E-Invoice).

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY