Giải pháp CRM cho trường từ mẫu giáo đến lớp 12 (K12)

Giới thiệu về phần mềm

Giới thiệu về phần mềm

Các tính năng bao gồm trong phiên bản dành cho trường K12

  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng