NHỮNG TÍNH NĂNG CỦA APP BÁN HÀNG

Thêm mô tả ……………………………..

Theo dõi được danh sách đầu mối/người liên hệ được giao.

Có thể tạo mới hay xóa một đầu mối/người liên hệ.

Quản lý thông tin chi tiết của đầu mối/người liên hệ như tên, email, ảnh đại diện,… Ngoài ra còn hiển thị toàn bộ quá trình chăm sóc, của người đó như các cuộc gọi, lịch hẹn, nhiệm vụ,…

Chưa có mô tả

Chưa có mô tả

Chưa có mô tả

Quản lý các phản hồi và liên lạc với nhà trường

Kết nối / tương tác với nhà trường 24/24.

Nhận phản hồi và giải đáp ngay tức thì.

Gửi tin nhắn cho học sinh và phụ huynh , thanh toán học phí , điểm danh , nghỉ học đột xuất.

Lịch sử chi tiết về thông tin học phí

Việc tập trung danh sách khách hàng về một hệ thống không chỉ dễ dàng và thuận tiện cho việc quản lý mà còn đảm bảo cho việc không bị mất dữ liệu cũng như tiết kiệm thời gian.

Đặt lịch, nhắc lịch làm việc với khách hàng Dễ dàng cập nhật thông tin khách hàng, các cơ hội, báo giá, hợp đồng. Với các hệ thống Automation nhắc nhở giúp Doanh nghiệp và nhân viên không bao giờ bỏ quên khách hàng.

Thư viện hình ảnh

Việc tập trung danh sách khách hàng về một hệ thống không chỉ dễ dàng và thuận tiện cho việc quản lý mà còn đảm bảo cho việc không bị mất dữ liệu cũng như tiết kiệm thời gian.

Đặt lịch, nhắc lịch làm việc với khách hàng Dễ dàng cập nhật thông tin khách hàng, các cơ hội, báo giá, hợp đồng. Với các hệ thống Automation nhắc nhở giúp Doanh nghiệp và nhân viên không bao giờ bỏ quên khách hàng.

Thư viện tài liệu

Việc tập trung danh sách khách hàng về một hệ thống không chỉ dễ dàng và thuận tiện cho việc quản lý mà còn đảm bảo cho việc không bị mất dữ liệu cũng như tiết kiệm thời gian.

Đặt lịch, nhắc lịch làm việc với khách hàng Dễ dàng cập nhật thông tin khách hàng, các cơ hội, báo giá, hợp đồng. Với các hệ thống Automation nhắc nhở giúp Doanh nghiệp và nhân viên không bao giờ bỏ quên khách hàng.

Quản lý thông tin học viên

Việc tập trung danh sách khách hàng về một hệ thống không chỉ dễ dàng và thuận tiện cho việc quản lý mà còn đảm bảo cho việc không bị mất dữ liệu cũng như tiết kiệm thời gian.

Đặt lịch, nhắc lịch làm việc với khách hàng Dễ dàng cập nhật thông tin khách hàng, các cơ hội, báo giá, hợp đồng. Với các hệ thống Automation nhắc nhở giúp Doanh nghiệp và nhân viên không bao giờ bỏ quên khách hàng.

Việc tập trung danh sách khách hàng về một hệ thống không chỉ dễ dàng và thuận tiện cho việc quản lý mà còn đảm bảo cho việc không bị mất dữ liệu cũng như tiết kiệm thời gian.

Đặt lịch, nhắc lịch làm việc với khách hàng Dễ dàng cập nhật thông tin khách hàng, các cơ hội, báo giá, hợp đồng. Với các hệ thống Automation nhắc nhở giúp Doanh nghiệp và nhân viên không bao giờ bỏ quên khách hàng.

Tải ứng dụng cho iOS và Android

Doanh nghiệp có thể tải ứng dụng Boost Sales trên Google Play-store và iOS App-store.