DotB với các tính năng phong phú có sẵn trong các gói

Bảng giá2020-12-24T15:35:32+07:00
Bảng giá theo User

Thuê - Gói cơ bản

280,000 VNĐ

tài khoản/tháng

 • Hướng dẫn sử dụng: 6 giờ
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Có sẵn các tính năng tiêu chuẩn

Thuê - Gói nâng cao

320,000 VNĐ

tài khoản/tháng

 • Hướng dẫn sử dụng: 9 giờ
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Khách hàng có thể chọn cài trên cloud hoặc server của do khách hàng chỉ định

Mua trọn gói - Vĩnh viễn

7,680,000 VNĐ

tài khoản(sở hữu vĩnh viễn)

 • Hướng dẫn sử dụng: 15 giờ
 • Bảo hành 12 tháng
 • Cài đặt lên server của khách hàng
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ


Moblie App

 • DotB SEA

DotB SEA là….

 • DotB TEA

DotB TEA là….

 • Hệ thống điểm danh

Hệ thống điểm danh là….


Bảng giá theo Học viên

Thuê - Gói cơ bản

280,000 VNĐ

tài khoản/tháng

 • Feature 1
 • Feature 2
 • Feauture 3

Thuê - Gói nâng cao

320,000 VNĐ

tài khoản/tháng

 • Feature 1
 • Feature 2
 • Feature 3

Mua trọn gói - Vĩnh viễn

7,680,000 VNĐ

tài khoản(sở hữu vĩnh viễn)

 • Feature 1
 • Feature 2
 • Feature 3
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi2020-11-26T09:54:07+07:00

Hướng dẫn câu hỏi

Câu hỏi 1?2020-11-16T08:22:16+07:00

Hướng dẫn 1

Câu hỏi 2?2020-11-16T08:22:56+07:00

Hướng dẫn 2

Câu hỏi 3?2020-11-16T08:23:47+07:00

Hướng dẫn 3

Câu hỏi 4?2020-11-16T08:24:28+07:00

Hướng dẫn 4

Câu hỏi 5?2020-11-16T08:25:07+07:00

Hướng dẫn 5

Câu hỏi 6?2020-11-16T08:25:58+07:00

Hướng dẫn 6

Câu hỏi 7?2020-11-16T08:26:42+07:00

Hướng dẫn 7

Câu hỏi2020-11-26T09:54:07+07:00

Hướng dẫn câu hỏi

Câu hỏi 1?2020-11-16T08:22:16+07:00

Hướng dẫn 1

Câu hỏi 2?2020-11-16T08:22:56+07:00

Hướng dẫn 2

Câu hỏi 3?2020-11-16T08:23:47+07:00

Hướng dẫn 3

Câu hỏi 4?2020-11-16T08:24:28+07:00

Hướng dẫn 4

Câu hỏi 5?2020-11-16T08:25:07+07:00

Hướng dẫn 5

Câu hỏi 6?2020-11-16T08:25:58+07:00

Hướng dẫn 6

Câu hỏi 7?2020-11-16T08:26:42+07:00

Hướng dẫn 7

Câu hỏi2020-11-26T09:54:07+07:00

Hướng dẫn câu hỏi

Câu hỏi 1?2020-11-16T08:22:16+07:00

Hướng dẫn 1

Câu hỏi 2?2020-11-16T08:22:56+07:00

Hướng dẫn 2

Câu hỏi 3?2020-11-16T08:23:47+07:00

Hướng dẫn 3

Câu hỏi 4?2020-11-16T08:24:28+07:00

Hướng dẫn 4

Câu hỏi 5?2020-11-16T08:25:07+07:00

Hướng dẫn 5

Câu hỏi 6?2020-11-16T08:25:58+07:00

Hướng dẫn 6

Câu hỏi 7?2020-11-16T08:26:42+07:00

Hướng dẫn 7

Câu hỏi2020-11-26T09:54:07+07:00

Hướng dẫn câu hỏi

Câu hỏi 1?2020-11-16T08:22:16+07:00

Hướng dẫn 1

Câu hỏi 2?2020-11-16T08:22:56+07:00

Hướng dẫn 2

Câu hỏi 3?2020-11-16T08:23:47+07:00

Hướng dẫn 3

Câu hỏi 4?2020-11-16T08:24:28+07:00

Hướng dẫn 4

Câu hỏi 5?2020-11-16T08:25:07+07:00

Hướng dẫn 5

Câu hỏi 6?2020-11-16T08:25:58+07:00

Hướng dẫn 6

Câu hỏi 7?2020-11-16T08:26:42+07:00

Hướng dẫn 7

Câu hỏi2020-11-26T09:54:07+07:00

Hướng dẫn câu hỏi

Câu hỏi 1?2020-11-16T08:22:16+07:00

Hướng dẫn 1

Câu hỏi 2?2020-11-16T08:22:56+07:00

Hướng dẫn 2

Câu hỏi 3?2020-11-16T08:23:47+07:00

Hướng dẫn 3

Câu hỏi 4?2020-11-16T08:24:28+07:00

Hướng dẫn 4

Câu hỏi 5?2020-11-16T08:25:07+07:00

Hướng dẫn 5

Câu hỏi 6?2020-11-16T08:25:58+07:00

Hướng dẫn 6

Câu hỏi 7?2020-11-16T08:26:42+07:00

Hướng dẫn 7

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Tham gia cùng hàng triệu người dùng, chia sẻ rằng DotB cung cấp 99% sự hài lòng về bộ phận hỗ trợ khách hàng

ĐĂNG KÝ NGAY
Go to Top