GIẢI PHÁP CHO QUẢN LÝ ĐÀO TẠO DOTBEMS

DotbEMS có tất cả các tính năng…..

Giới thiệu tổng quan về DotbEMS

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

NHÓM MÔ-ĐUN CRM

Mô đun CRM

NHÓM MÔ-ĐUN SIS

 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
Mô đun CRM

NHÓM MÔ-ĐUN NÂNG CAO

 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
Mô đun CRM

NHÓM MÔ-ĐUN CHO DOANH NGHIỆP

 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
 • Tính năng 1
Mô đun CRM

MOBILE APP

 • DotbSEA

DotbSEA là …..

Tìm hiểu thêm
 • DotbTEA

DotbSEA là …..

Tìm hiểu thêm
 • Hệ thống điểm danh

DotbSEA là …..

Tìm hiểu thêm

BÁN LẠI DOTB

Nhúng Dotb vào ứng dụng của bạn và bán nó trên trường của bạn, theo các điều khoản và giá cả của bạn.

CỘNG SỰ

MUA DOTB

Tất cả các kế hoạch của chúng tôi, tôi bao gồm không giới hạn học viên, không giới hạn các khóa học, ưu tiên hỗ trợ mà không có ẩn phí.

LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH GIÁ

PHẦN MỀM CRM HIỆU QUẢ CHO CÁC TRUNG TÂM

Phù hợp với tất cả các loại hình học viện như K12, Đại học, Cao hơn-Ed, Viện đào tạo và hơn thế nữa.

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP